הצהרת בריאות לעובד

אני מצהירה כי:

  • נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות, לי ולמתגוררים עמי לא היה חום מעל 38.0 מעלות צלזיוס בבוקר או ביומיים הקודמים.

  • איש מהמתגוררים עמי אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

  • אין לי או למי מהמתגוררים עמי, תסמיני קורונה (שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר)