הצהרת בריאות

אני מצהיר בנוגע לילדי כדלהלן:

  • חום הילד ייבדק כל בוקר לפני היציאה למעון היום. אם החום בבדיקה ו/או ביומיים שקדמו לה מעל 38.0 מעלות צלזיוס, הילד לא ייצה למעון היום ואנו נעדכן בכך את מנהל מעון היום

  • אין אדם חולה או בבידוד או ששהה בחול בשבועיים האחרונים המתגורר בבית הילד

  • אני מתחייב לעדכן את מנהל מעון היום על כל חריגה מהתנאים שציינו לעיל.